Vil du vide mere

Her på siden finder du diverse links til andre nyttige sider der kan bidrage med yderligere information

Sundhed.dk

Denne side er statens, regionernes og kommunernes sundhedsportal, hvor borgere og sundhedsfagligt personale kan finde relevant information omkring sundhedsrelaterede emner

Høreforeningen.dk

Høreforeningen er en medlemsorganisation for personer med hørenedsættelse, der arbejder for bedre livsvilkår for alle der er berørt af en hørenedsættelse. En af foreningens mærkesager er blandt andet at sikre en behandlingsgaranti på 8 uger

Hørnu.dk

HørNu er en uafhængig medlemsbaseret organisation, der arbejder for at bedre kvaliteten i behandlingen af en hørenedsættelse. En af organisationens mærkesager er at øge kendskabet og vigtigheden af at gøre noget ved hørelsen i tide, blandt andet ved at tilbyde gratis høretest via samarbejdspartnere

Audiologi.dk

Denne side indeholder en bred vifte af viden og information om den danske høreforsorg. Siden er drevet af firmaet Delta som har været rådgiver og testvirksomhed for den danske høreforsorg igennem de seneste 40 år

Hørerehab.dk

Denne side har til formål at understøtte borgeres, pårørendes og fagpersoners håndtering af høreapparater og hørenedsættelse i hverdagen. Siden er drevet af Region Syddanmark og kan benyttes af alle, men  links og tekster  er som udgangspunkt målrettet borgere i Region Syddanmark