Baggrund

Formålet med denne side er at give dig relevant og vigtig viden og information, som kan hjælpe dig på rette vej i forhold til at komme til at høre bedre, uanset om du har eller ikke har høreapparat.

De senere år er der lavet flere undersøgelser, der påpeger konsekvenserne af at have en hørenedsættelse. Det gælder både i forhold til de mennesker, som endnu ikke har fået lavet en høretest, trods det faktum at de føler, de ikke hører så godt, men også i høj grad de mennesker som har en større hørenedsættelse, hvor høreapparaterne ikke længere kan levere en tilstrækkelig hjælp.

Det undersøges blandt andet om, der kan være et sammenfald mellem hørenedsættelse og en række sygdomme, blandt andet demens og depression. Den største negative konsekvens ved en dårligt fungerende hørelse er dog, at man kan ende i social isolation, fordi man ikke længere kan fungere i samværet med andre mennesker, og derfor til sidst trækker sig fra samværet med andre.

Dette kan og bør undgås ved, at man enten gør noget ved sin ubehandlede hørelse, dvs. man får lavet en høretest så fagfolk kan belyse om, der er en hørenedsættelse, eller at man får hjælp hos fagfolk til at vurdere effekten af de høreapparater, man allerede benytter.