Lider du af ringen for ørerne?

Tinnitus anslås at påvirke 14% (over 740 millioner) af verdens voksne befolkning, og opfattes som et stort problem af mere end 120 millioner voksne på 65 eller ældre.

Kilde: Jarach CM, Lugo A, Scala M, et al. Global Prevalence and Incidence of Tinnitus: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Neurol. 2022;79(9):888–900. doi:10.1001/jamaneurol.2022.2189


Fakta om tinnitus

Hvad er tinnitus?

Tinnitus er det medicinske begreb for følelsen af at høre lyd i ørerne eller hovedet, selvom der ikke er nogen ekstern lyd til stede. Tinnitus er en audiologisk og neurologisk tilstand, som kan være mild og sporadisk, alvorlig og vedvarende, eller hvor som helst imellem.

Individuel lindring

Der findes ingen kur for tinnitus, men du kan få lindring.

 Desværre er der ikke en dokumenteret kur for tinnitus, men behandlingsalternativer som giver tinnituslindring eksisterer. Vores tinnitus-teknologiløsninger dækker to af disse behandlingsalternativer – høreapparater og lydterapi – og er klinisk dokumenteret til at dæmpe de irriterende lyde fra tinnitus, og give lindring.[1]


[1] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25273878/

Vurderinger

Personlig tinnituslindring som virkelig fungerer

”Når jeg tager mine høreapparater på om morgenen, er min tinnitus væk med det samme”

Terry F, Minnesota

Ofte stillede spørgsmål

Tinnitus er den medicinske betegnelse for følelsen af at høre lyd i ørerne eller hovedet, selvom der ikke er ekstern lyd til stede. I de fleste tilfælde er tinnitus en subjektiv støj, og noget som kun personen med tinnitus kan høre. Oftest beskrives tinnitus som ”ringen for ørerne” men i andre tilfælde beskrives den som susen, brummen, brusen eller skratten. Tinnitus kan være sporadisk eller konstant, med en oplevet lydstyrke som strækker sig fra subtil til hæmmende.

De eksakte årsager til tinnitus er endnu ikke fuldt forstået, men har været knyttet til følgende: Støjeksponering (f.eks. fra skydning eller eksponering for kraftig støj på arbejde eller i fritiden), alderdom, hovedskader og bivirkninger fra visse typer medicin.

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders. Retrieved from: https://www.nidcd.nih.gov/health/tinnitus

En global metaanalyse har vist at tinnitus anslås at påvirke 740 millioner voksne over hele verden og opfattes som et stort problem af mere end 120 millioner voksne.

Jarach CM, Lugo A, Scala M, et al. Global Prevalence and Incidence of Tinnitus: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Neurol. 2022;79(9):888–900. doi:10.1001/jamaneurol.2022.2189

Der findes dog måder at håndtere tinnitus på og give lindring. Blandt andet ved høreapparatsbehandling, hvis tinnitus er forbundet med et høretab.

Ja. Mens tinnitus kan tilskrives en række helbredsmæssige forhold, har personer med tinnitus ofte også høretab.

Lydforstærkning med høreapparater kan give lindring til personer som oplever tinnitus, da de kan øge lydene fra omgivelserne og dermed fjerne fokus fra tinnitus. Jo mere din hørelse falder, jo mere alene er man med sin tinnitus.

Bestil tid